TAR DU VÄL HAND OM DIN STÖRSTA SPONSOR ?
vem det är framgår klart när du läst texten nedan :)

VAD BORDE DIN STALLHYRA KOSTA ??
Min personliga uppfattning är att inom loppet av 20 år har kraven från den inackorderade kunden
stigit enorm vad det gäller faciliteter, foder och tjänster som stallhyran ska innehålla.
Tittar vi på stallhyrorna har de dock inte höjts motsvarande. Detta speciellt på landsbygden.
Men VEM ska betala underhåll, reparationer, boxfronter med guldknoppar och nedlagda timmar på staketbygge och banvård ?

Ett svar är  att kalla personalen "praktikanter" och ge dem lågavlönade eller oftast svart ersättning som ingen kan skaffa sig ett vettigt liv genom. Försök betala räkningar eller maten på COOP med en "fri" box. Eller leva på pensionen senare.
Ett annat svar dyker upp om vi börjar räkna lite.

Med nedanstående FIKTIVA räkneexempel vill jag belysa problematiken.
Använd gärna mallen och placera in ditt stalls siffror och jämför.

Vad skulle du själv acceptera för timlön för att jobba heltid i ett stall ? 
 I vårt exempel utgår vi från ett stall  med 10 boxar beläget 2 mil utanför samhället. Vi har Elstängslade hagar, belyst stallplan och ridbana, uppvärmd sadelkammare med WC och enklare kök.
Alltså inget ridhus i denna kalkyl.
A = 2083:- / mån.
B = 2309:-/mån
C = 9300:- / mån
= 13.092:-
                   A:
                   KALLHYRAN
Den kallhyra du betalar beror på vad din stallägare har för kostnader för den yta han upplåter.
På vår gård innehåller kallhyran:
Del av Fastighetslån
Väghållning till och från gården
Gårdsplogning vintertid
Sophämtning, Vatten och Avlopp
Elinstallationer, Elförbrukning, Tillstånd, Gödselvårdsavtal och Reparationsfond
Redskap, Maskiner och Drivmedel
250.000:- / år = 25.000/box
= 2083:-/mån inkl moms

                     B:
            FODER OCH STRÖ
i alla priser nedan ingår moms, Analys, transport, Lastning, lagring och personaltid.
Hö 3:50 /kg  x 10kg  = 35:-/dag = 1085:-/mån
Krafftfoder 9:-/kg = 14:- /dag = 434:- /mån
Tillskott ( Betfor Mineraler Saltsten ) 10:- /dag = 310:-/mån
Spånpellets 48:-/påse x  10 = 480:- mån
= 2309:- / mån

  EXEMPEL LÖN
OM du som löntagare ska ha 20.000:- i månadslön innan skatt ( 240.000:- / år )
kostar du arbetsgivaren  28.050:- / mån
= 336.601 :- / år. Då ingår arbetsgivaravgift, semesteravgift och arbetstagarförsäkring hos Fora. Ex är taget från skatteverket.

                                 C:
                          PERSONALKOSTNAD
                                                 Tidsplan DAGLIG skötsel.
* Morgonfodring, foderplanering, disk och städ   -  10 min / box = 100 min
* Visitering, tempning, täckning                               -  5 min / box  = 50 min
* Utsläpp, vattenpfyllning ute                                   -  5 min / box  = 50 min
* Mockning, spån, gödselvård, sopning                  - 15 min / box  = 150 min
* Lunchfodring Hö ute                                                 - 5 min / box    = 50 min
* Städning, reparationer inne                                    - 6 min / box   = 60 min
* Höfodring ute                                                             -  5 min / box  = 50 min
* Intag, Benspol, täckesbyte, visitering                    - 10 min / box  = 100 min
* Fodring kraftfoder                                                      -  3 min / box  =  30 min
* Hagmockning och rep ute                                         - 5 min / box  = 50 min
* Höfodring inne                                                            -  3 min / box  = 30 min
* Banvård                                                                         - 10 min / box = 100 min
* Administration, planering, dokumentation          -   5 min / box  = 50 min
* Nattfodring                                                                   - 3 min / box = 30 min
                                                                                           = 90 min / box = 900 min
90 min x 31 = 2790 min / månad och häst. = 46,5 arbetstimmar x 200:- = 9300:- / månad.
I personalkostnaden som jag har räknat ut genom att lägga 250:-/tim ingår alltså arbetsgivaravgifter, skatt och OBtillägg för helgtjänst. Orimligt lågt egentligen.
10 x 9300:- = 93000:- att fördelas på personalkostnader. OM stallet är fullt.

STALLETS DRIFT
Behovet är minst 900 min / dygn = 15 arbetstimmar / dygn  = 105 arbetstimmar / vecka.
15 x 200:- = 3000:- / dag  = 21000:- / vecka = 93000:- / månad.
2 personer anställs på heltid ( 40 tim med månadslön 20.000:- innan skatt ) Vem?? jobbar för det ??
och en person anställs på deltid ( 25 tim med månadslön 13.022:-/mån ). Vem ?? jobbar för det ??
Personalen i skatteverkets exempel kostar arbetsgivaren 163,08 / tim.
En personal x 172 tim ( per månad )   = 28.050:-.
En personal x 172 tim ( per månad )  =  28.050:-.
En personal x 112 tim ( per månad )  =  18.265:-.
74365:- för att täcka minimibehovet / månad.
Utöver detta blir det då möjlighet att anställa ytterligare en deltid eller avlöna stallägaren deltid.
Denna peng kan även fungera som vikarielön då någon av personalen drabbas av sjukdom. 
En personal x 112 tim ( per månad )  =  18.265:-     

SÅ OM STALLHYRAN VORE 13.092:- skulle vårt stall gå +-0 ekonomiskt. 
OCH PERSONALEN KUNNA HA ETT SERIÖST RÄTT BETALT LÅGLÖNEARBETE.

Men så är det inte i många stallar som jag vet har inackorderingar och personal på detta viset
SÅ svaret på den inledande frågan är alltså
DIN STALLÄGARE OCH DIN STALLPERSONAL ÄR DINA STÖRSTA SPONSORER :) !
Gör något trevligt för dem då och då !!