ELEVERS RESULTAT 2019

VINSTER 2019
*    
PLACERINGAR 2019





 
Ritter över 65% men utan placering 2019
* 1.2  Lovisa Simling och Wicked Paint-box  Lok LB:1  66,25 % 




 

STÄLLNINGEN I
PROCENTJAKTEN 2019

1. %
2. %
3. %



TIDIGARE VINNARE AV PROCENTJAKTEN:
2018
Johanna Elgholm -
Esperanto              74,861 %

2017  
Julia Sundell -
Annies Rainman   75,536 %

2016 
Julia Sundell -
Annies Rainman    73,500%

2015 
Maria Carlsson -
Ramzez                     71,780 %

2014 
Linnea Philipsson -
Brolly Fly                   76,110 %

2013 
Angela Hallberg -
Virtous                        74,240 %

2012  
Sofia Bauman -
Ed Loli                         73,460%

2011  
Amanda Berglund -
Isadora                         72,040 %

2010 
Sofia Bauman -
Ed Loli                          69, 230 %

2009 
Sofia Bauman -
Ed Loli                           88,000 % !!!

2008 
Sofia Bauman -
Ed Loli                            73,500 %

2007 
Claes Bonde -
Buggs Bunny                  68,010 %