Rosseau tävlar 2018.

Anmälda starter 2018.
5 Maj Eskilstuna MSV B:5
5 Maj Eskilstuna MSV A:1
10 Maj Mariefred MSV A:1
19 Maj Hästhuset MSV A:1
20 Maj Hästhuset ST George
6   Juni Strömsholm MSV A:1

18 Februari ESKILSTUNA RF
1. Reg MSV B:5 65,319 %
(oplacerad första utanför)
2. Reg MSV A:1  66,197 %  VINST !!

24-25 Februari SÖDERTÄLJE RF
3. Reg MSV A:1  66,026 %
  TREA !
4. Reg MSV B:5  66,064 %  FYRA ! 

4 Mars ENKÖPING RF
5. Reg MSV B:5  66,489 %
  TREA !